Ny hållplats i Kiruna

Gasellvagen

Hållplats Gasellvägen

Ny hållplats Gasellvägen i Kiruna vid korsningen Malmvägen/Kurravaaravägen trafikeras nu.

För tillfället trafikerar linje 502 hållplatsen och linje 501 på turer som passerar Hagelstigen.