Avstängning hållplats Kiruna sjukhus

avstangning sjukhuset 2018

Hållplatsen är avstängd 18 juni till 26 augusti 2018

Avstängning hållplats Kiruna sjukhus

Pga arbete på Thulegatan så kommer Länstrafikens bussar inte angöra Kiruna sjukhus under sommaren.
Detta gäller 18 juni till 26 augusti 2018.

Alla resenärer hänvisas till hållplats Triangeln.

Som tidigare nämnt så stannar inte Lokaltrafikens bussar heller vid Kiruna sjukhus, utan resenärer hänvisas då till Triangeln eller Kyrkan.