Sjukhuset och Församlingshemmet öppet

sjukhuset

Hållplatserna öppna igen

Hållplatserna Sjukhuset och Församlingshemmet trafikeras som vanligt igen, alla linjer återgår till sina ordinarie körvägar.

Detta gäller fr.o.m. 16 oktober 2018.