Hållplats Sjukhuset och Församlingshemmet avstängda

Facebook Avstangning Sjukhuset Forsamlingshemmet Sommar 2019

Pga vägarbete under sommaren trafikeras inte hållplats Sjukhuset och Församlingshemmet av någon busslinje