Kiruna Lokaltrafik Sommar 2019

Kommande tidtabell finns nu online

Sommarens tidtabell för Kiruna Lokaltrafik som gäller 17 juni - 23 augusti 2019 finns nu på vår hemsida.

Om några veckor går den att hämta på våra bussar.

Hållplats Sjukhuset och Församlingshemmet trafikeras inte i sommar av någon linje.

Gul linje har justerade tider.
Linjesträckningen är samma som nu under våren med undantaget att den inte kör via Församlingshemmet och Sjukhuset.

Röd linje har justerade tider.
Linjesträckningen är samma som nu under våren med undantaget att den inte kör via Sjukhuset, Triangeln eller Trädgårdsgatan. En tillfällig hållplats kommer finnas vid Kyrkan i riktning mot Tuolluvaara.

Lila linje har justerade tider.
Linjesträckningen är förändrad endast under sommaren och ersätter Blå under sommaren.
Bussen kör Hjalmar Lundbohmsvägen från Coop till gamla Stadshuset, där svänger den ner till E10 mot LKAB och Lokstallarna.
Vissa turer trafikerar LKAB före Lokstallarna, vissa turer trafikeras LKAB inte alls och vissa turer trafikeras LKAB efter Lokstallarna.

Länk till fullständig tidtabell finns här