Hörvalls förvärvar Kiruna Buss

Horvalls

Hörvalls förvärvar fr.o.m. 1 juni 2020 företaget Kiruna Buss AB.