Linje 91 Kiruna - Narvik ändring

Linjen har ändrade tider och körsträcka

Linje 91 trafikeras för tillfället bara mellan Kiruna - Riksgränsen, den går inte mellan Narvik - Riksgränsen.

Fr.o.m. måndag 20 juli ändras avgångstiden från Kiruna flygplats 14.15 till 15.30 och efterföljande tider ändras också.

Detta gäller tillsvidare.

Håll dig uppdaterad på Länstrafiken Norrbottens hemsida www.ltnbd.se