Linje 91 ändras igen

Tidtabellen ändras igen

Från 26 augusti börjar linje 91 trafikera hela vägen till Narvik igen, se bifogad tidtabell som gäller från detta datum.