Flyttad hållplats och ändrad körväg Hagelstigen

Hagelstigen ritning for kunder copy

Ändringar vid Hagelstigen

Pga byggarbete så kommer bussarnas vändplan vid Hagelstigen att stängas av om ungefär en vecka.
Därför har hållplatsen Hagelstigen flyttats ut till Lerduvestigen enligt första bilden.
Bussarna vänder och stannar som vanligt vid Hagelstigen 1 tills vändplanen är stängd, efter det kommer bussarna köra en annan väg enligt bild 2.
På- och avstigning sker endast vid hållplatsen.
Observera att det numera är parkeringsförbud längs Lerduvestigen enligt bild 2 då det är viktigt att inga bilar står parkerade längs vägen för då kommer inte bussarna komma fram.