Transferbuss ändrad tidtabell och linjesträckning

Fr.o.m. 20 juni ändrar gör vi ändringar

Se alla ändringar här i länken nedan