Järnvägsstationen och Lokstallarna avstängda måndag-fredag 5-9 september 2022 pga flytt av byggnader

Pga flytt av byggnader så kommer hållplats Järnvägsstation och Lokstallarna vara avstängda vissa tider för Lila linje mellan måndag 5 september till fredag 9 september.

Avgång 10.20 och 10.55 från Hagelstigen kör inte till Järnvägsstationen och Lokstallarna, dessa turer kör istället till Busstationen efter Polisstation och kör samma väg tillbaka mot Hagelstigen.

Övriga turer på Lila linje kör som vanligt.

Detta gäller varje vardag måndag-fredag mellan 5-9 september.

Övriga bussar som trafikerar järnvägsstationen påverkas inte av detta.

Det kan förekomma mindre förseningar under dagen när dessa byggnader ska flyttas.