Vägarbetet Sporthallen

Tisdag 13 september på morgonen öppnas vägen förbi Sporthallen igen.

Det kan hända att bussarna inte får köra genom förrän kl 06 så ni som ska åka från Sporthallen och OK-Parken före kl 06 rekommenderas att kliva på vid någon annan hållplats.

Alla bussar återgår till ordinarie linjesträckning när vägen har öppnat.

Vägen är ännu inte asfalterad och det kommer göras vid ett senare tillfälle, då kommer hållplatserna Sporthallen, OK-Parken och Ripan stängas av igen.

Vi återkommer när vi vet när asfalteringen ska göras.