Flygbussen ändrar linjesträckning 19 juni 2023

Linjekarta 19 juni 2023 copy

19 juni 2023 i samband med flytten av busstation så ändras linjesträckningen för flygbussen.

Ny linjesträckning blir: Nya Busstation (hpl E) - Sporthallen - OK-Parken - Polisstation -
Hjalmar Lundbohmsvägen - Trädgårdsgatan - Triangeln - Kvantum - Coop - Industrivägen -
Stadshustorget - Kiruna Airport.

Observera att hållplats Ripan tas bort och ersätts av OK-Parken.